Notitie “Harmonisch moduleren” opnieuw uitgebreid

Aan de notitie “Harmonisch moduleren” werd nog weer een nieuw deel toegevoegd waarin de 4e alternatieve harmonische stemming wordt beschreven. Bij dit 4e alternatief wordt de C als grondtoon genomen en wordt er vanuit C drie harmonische kwinten omhoog gegaan die de tonen G, D en A opleveren. Vanuit C wordt drie harmonische kwinten omlaag gegaan die de tonen F, Bes en Es opleveren. De overige vijf tonen Des, E, Ges, As en B werden verkregen door de grote secondes te verdelen in kleine secondes met een verhouding 17/16 en 18/17. Het voordeel van deze stemming is dat er maar liefst acht toonaarden zijn waarvoor de reine kwart en de reine kwint beiden gelijktijdig harmonisch zijn.

Notitie “Harmonisch intoneren”opnieuw aangepast

Aan de notitie “Harmonisch intoneren werd nog een stuk toegevoegd waarin een 3e alternatieve harmonische stemming beschreven wordt. Hierbij zijn er zes kleine kleine secondes en zes grote kleine secondes. Het voordeel hiervan is dat behalve de lage en de hoge A ook de B, de Cis, de Dis, de F en de G dezelfde frequentie hebben als de tonen van de gelijkzwevende stemming. Een ander voordeel is dat er nu drie toonaarden zijn ( A, Cis en F) waarvoor de reine kwart en de reine kwint exact harmonisch zijn en waarbij dus geen zwevingen optreden. Deze twee aspecten zijn uniek voor een harmonische stemming en maken dat deze 3e alternatieve harmonische stemming een alternatief zou kunnen zijn voor de gelijkzwevende stemming.

Notitie “Harmonisch intoneren” opnieuw aangepast

Aan de notitie “Harmonisch intoneren” werd een gedeelte toegevoegd waarin een 2e alternatieve harmonische stemming wordt beschreven. Bij deze 2e alternatieve harmonische stemming zijn er nog maar twee verschillende kleine secondes. De gelijkzwevende stemming wordt voor deze 2e optie nog dichter benaderd dan voor de 1e optie van een alternatieve harmonische stemming. De 2e optie heeft, net als de 1e optie, wel  een harmonische reine kwart en een harmonische reine kwint.

Notitie “Harmonisch intoneren” opnieuw aangepast

De notitie “Harmonisch intoneren” werd uitgebreid met een alternatieve harmonische stemming die veel dichter tegen de gelijkzwevende stemming aan zit en waarbij er minder foute noten optreden als men in een andere stemming dan A speelt. Dit werd verkregen door voor de achter elkaar vier kleine secondes met een verhouding 18/17 toe te passen.

Notitie “Harmonisch intoneren”opnieuw aangepast

De notitie “Harmonisch intoneren” werd opnieuw aangepast. Nu wordt al vanaf het begin uitgegaan van 20 hogere harmonischen. Hierdoor kunnen er veel meer tonen uit de chromatische toonladder van A rechtstreeks uit de hogere harmonischen worden afgeleid.

Notitie “Harmonisch intoneren” herzien

De notitie “Harmonisch intoneren” werd aanmerkelijk uitgebreid. Voor een chromatische toonladder in A werden de frequenties bepaald volgens de harmonische stemming en volgens de gelijkzwevende stemming voor de tonen A = 440 Hz tot de tonen A = 880 Hz.

Opbouw van 168 akkoorden aangepast

De notitie “Opbouw van 168 akkoorden” die te vinden is onder het menu “No wind energy” werd aangepast. Het gedeelte waarin uitleg gegeven wordt over de naamgeving van de tonen volgens de logica van de kwintencirkel werd uitgebreid met een tabel waarin de naam van de tonen van de majeurtoonladders voor twaalf toonaarden gegeven wordt.

Ideas about a 7-octaves chromatic keyboard

The note about a 5-octaves keyboard is interchanged by the note “Ideas about a 7-octaves chromatic keyboard”. The advantage of 7 octaves is that the range of the instrument is almost the same as that of a normal piano. However, as the keys are mounted closer to each other, the total length of the keyboard is only a little large than that of a normal 5-octaves keyboard.

Ideeën over een 7-octaafs chromatisch toetsenbord

De notitie over een chromatisch toetsenbord met vijf octaven werd vervangen door de notitie “Ideeën over een 7-octaafs chromatisch toetsenbord”. Het voordeel van 7 octaven is dat het bereik nagenoeg gelijk is aan dat van een normale piano. Doordat de toetsen dichter bij elkaar zitten is de lengte van het toetsenbord toch maar iets groter dan dat van een normaal 5-octaafs toetsenbord.

Opbouw van 168 akkoorden

De notitie “Opbouw van 168 akkoorden” werd toegevoegd onder het menu “No wind energy”. In deze notitie wordt de opbouw gegeven van 7 typen majeurakkoorden en zeven typen mineurakkorden voor twaalf toonaarden. Ook wordt de naamgeving van de tonen van majeurtoonladders uitgelegd volgens de logica van de kwintencirkel. De opbouw van het menu “No wind energy” werd zodanig gewijzigd dat notities die over vergelijkbare onderwerpen gaan nu bij elkaar staan.