KD 652 and KD 653 added

Report KD 634 has been cancelled and is replaced by KD 652 and KD 653. The title of KD 653 is: Development of the VIRYA-3.6, a windmill with a Polycord transmission in between the rotor shaft and the vertical shaft to drive a standard centrifugal pump. KD 652 gives the calculations of the 4-bladed VIRYA-3.6 rotor.

The VIRYA-3.6 has a 15 mm round Polycord string in the tower top with an accelerating gear ratio of 2.5 : 1. At the bottom of the vertical shaft there is a rectangular gear box with an accelerating gear ratio of about 4. The gear box is flanged to a standard low head 1-step centrifugal pump which can be used for drainage or for low head irrigation.

KD 579 reviewed

Chapter 7 of report KD 579 has been reviewed. Originally only a PM-generator using a 4 kW housing was investigated in this chapter. This generator had a too high sticking torque to get an acceptable low starting wind speed. Now also a PM-generator using a 3 kW housing has been investigated and the sticking torque of this generator is low enough. A 4-pole PM-generator in combination with a gear box with a gear ratio of 12.4 is an alternative for a 50-pole direct drive PM-generator if the windmill is used to be connected to the asynchronous motor of a centrifugal pump.

Notitie “De harmonische stemming” toegevoegd

In de notitie “Harmonisch intoneren” worden meerdere harmonische stemmingen beschreven. Van het 6e alternatief werd al eerder de aparte notitie getiteld:  “De harmonische stemming voor klavierinstrumenten” vrijgegeven. Van de in “Harmonisch noltuleren” als eerste beschreven harmonische stemming, werd nu ook een aparte notitie gemaakt getiteld: “De harmonische stemming”.

De beide aparte notities zijn veel uitgebreider dan datgene wat in “Harmonisch notuleren” staat. Voor elke gebruikelijke toonaard werd berekend hoe groot de reine kwint, de reine kwart, de grote terts en de kleine terts is. Ook werd voor elke gebruikelijke toonaard berekend hoe groot de procentuele afwijking is voor elke individuele toon.

Notities over harmonische stemming aangepast

De notities “Harmonisch intoneren” en “De harmonische stemming voor klavierinstrumenten” zijn beiden aangepast omdat een verkeerde formule gebruikt was om de afwijking tussen de harmonische stemming en de gelijkzwevende stemming te berekenen.

Notitie “De harmonische stemming voor klavierinstrumenten” toegevoegd

Onder het menu “No wind energy” werd de notitie “De harmonische stemming voor klavierinstrumenten” toegevoegd. Deze notitie (5 pagina’s) is gebaseerd op de 6e alternatieve harmonische stemming zoals die in de notitie “Harmonisch intoneren” (23 pagina’s) wordt beschreven. Als men alleen geïnteresseerd is in de optimale harmonische stemming voor een klavierinstrument dan is het niet nodig om heel de notitie “Harmonisch intoneren” door te lezen hoewel deze notitie wel veel meer achtergrondinformatie geeft.

Notitie “Harmonisch intoneren” opnieuw uitgebreid

De notitie “Harmonisch intoneren” werd uitgebreid met een 6e alternatieve harmonische stemming. Bij dit 6e alternatief werd vanuit C vier maal een harmonische reine kwint omhoog en omlaag gestemd. Hierdoor vindt men de frequenties voor de twee extra tonen E en As. Het voordeel hiervan is dat er nu bij de toonaarden Es, Bes, F, C, G, D en A gelijktijdig harmonische reine kwarten en reine kwinten optreden. Het nadeel is dat er meer variatie is in de  kleine secondes maar dat lijkt nog acceptabel.

Notitie “Harmonisch intoneren” opnieuw uitgebreid

De notitie “Harmonisch intoneren” werd opnieuw uitgebreid. Eerst werd een verklaring gegeven voor het feit dat er bij de 4e alternatieve harmonische stemming tien harmonische kwinten zijn terwijl er maar zes harmonisch gestemd worden. Daarna werd onderzocht wat het effect is van een andere verdeling van de vijf grote grote secondes en wel zodanig dat beide kleine secondes dezelfde verhouding hebben. Deze laatste versie werd de 5e alternatieve harmonische stemming genoemd.

Notitie “Harmonisch moduleren” opnieuw uitgebreid

Aan de notitie “Harmonisch moduleren” werd nog weer een nieuw deel toegevoegd waarin de 4e alternatieve harmonische stemming wordt beschreven. Bij dit 4e alternatief wordt de C als grondtoon genomen en wordt er vanuit C drie harmonische kwinten omhoog gegaan die de tonen G, D en A opleveren. Vanuit C wordt drie harmonische kwinten omlaag gegaan die de tonen F, Bes en Es opleveren. De overige vijf tonen Des, E, Ges, As en B werden verkregen door de grote secondes te verdelen in kleine secondes met een verhouding 17/16 en 18/17. Het voordeel van deze stemming is dat er maar liefst acht toonaarden zijn waarvoor de reine kwart en de reine kwint beiden gelijktijdig harmonisch zijn.