Ideas about a 7-octaves chromatic keyboard

The note about a 5-octaves keyboard is interchanged by the note “Ideas about a 7-octaves chromatic keyboard”. The advantage of 7 octaves is that the range of the instrument is almost the same as that of a normal piano. However, as the keys are mounted closer to each other, the total length of the keyboard is only a little large than that of a normal 5-octaves keyboard.

Ideeën over een 7-octaafs chromatisch toetsenbord

De notitie over een chromatisch toetsenbord met vijf octaven werd vervangen door de notitie “Ideeën over een 7-octaafs chromatisch toetsenbord”. Het voordeel van 7 octaven is dat het bereik nagenoeg gelijk is aan dat van een normale piano. Doordat de toetsen dichter bij elkaar zitten is de lengte van het toetsenbord toch maar iets groter dan dat van een normaal 5-octaafs toetsenbord.

Opbouw van 168 akkoorden

De notitie “Opbouw van 168 akkoorden” werd toegevoegd onder het menu “No wind energy”. In deze notitie wordt de opbouw gegeven van 7 typen majeurakkoorden en zeven typen mineurakkorden voor twaalf toonaarden. Ook wordt de naamgeving van de tonen van majeurtoonladders uitgelegd volgens de logica van de kwintencirkel. De opbouw van het menu “No wind energy” werd zodanig gewijzigd dat notities die over vergelijkbare onderwerpen gaan nu bij elkaar staan.

Een vroeg gedicht van Agnes de Graaf

Onder het menu “No wind energy” werd onderaan het artikel “Een vroeg gedicht van Agnes de Graaf” toegevoegd. Dit gedicht werd door mij op muziek gezet. Nadat ik Agnes in 1965 ontmoette in de jeugdherberg van Putten heb ik gedurende twee jaar een intensieve briefwisseling met haar gehad. De brieven die ik van Agnes gekregen heb en waar vaak bijzondere gedichten in staan, zijn bewaard gebleven. Agnes is vermist vanaf september 2016.

KD 595 reviewed

A new chapter 7 has been added to report KD 595 in which the measurements of the axial flux generator of Hefei Top grand model TGET165-0.15kW-500R are presented. Chapter 7 describes the field testing experiences with the 3-bladed stainless steel VIRYA-1.46 rotor.

Note “Ideas about a chromatic keyboard” added

The note “Ideas about a chromatic keyboard for a 5-octaves keyboard” has been added to the menu “No wind energy”. In this note a new keyboard is described for which a certain scale or chord can be plaid in every key with the same fingering. An additional advantage is that the pitch in between the keys is smaller and therefore larger intervals can be plaid with one hand.

Notitie “Ideeën over een chromatisch toetsenbord” toegevoegd

De notitie “Ideeën over een chromatisch toetsenbord voor een 5-octaafs keybord” werd toegevoegd aan het menu “No wind energy”. Deze notitie beschrijft een nieuw toetsenbord waarbij voor het spelen van een bepaalde toonladder of een bepaald akkoord in elke toonaard dezelfde vingerzetting gebruikt wordt. Een bijkomend voordeel is dat de toetsen dichter op elkaar zitten waardoor met één hand grotere intervallen gepakt kunnen worden.

Geocache “Geen mollen en kruizen”

Aan hoofdstuk 3 van de notitie “Een notenschrift zonder mollen en kruizen” die te vinden is onder het menu “No wind energy” werd een opmerking toegevoegd die verwijst naar de geocache “Geen mollen en kruizen” die op 27-12-2017 on-line gegaan is. Hoofdstuk 4 werd enigszins gewijzigd en er werd een stukje aan toegevoegd dat verwijst naar een nieuw toetsenbord. Het systeem zoals dat in hoofdstuk 4 beschreven wordt, wordt nu het alfa-notenschrift genoemd.

KD 562 and KD 576 added, KD 560 reviewed

The reports KD 562 and KD 576 have been added at the menu KD-reports. The title of KD 562 is: “Development of a tubular tower for the VIRYA-3.3S windmill”. The title of KD 576 is: Calculations executed for the 3-bladed rotor of the VIRYA-3.3S windmill (lambda design = 4.5, steel blades) using a 34-pole PM-generator for coupling to a pump motor”. Report KD 560, in which the 34-pole PM-generator of the VIRYA-3.3S is described, is modified slightly. So now all the design reports about the VIRYA-3.3S are made public.

Manual VIRYA-1.81 changed

The VIRYA-1.81 uses the same head and tower as the VIRYA-1.8 but the licence of the VIRYA-1.8 is no longer available and so printed drawings of head and tower can no longer be obtained. The manual of the VIRYA-1.81 is now built up from two parts. Part 1 gives the description of the manufacture of the wind turbine and the drawings of the rotor and the generator. Part 2 is new and gives photo’s of the format A2 drawings of the head and the tower of the VIRYA-1.8. These photo’s give an impression of how these components look like. The photo’s are originally put in the word-file of the manual but this word-file is much too large to put it on my website. The pdf-files which are used on the website are much smaller but a part of the accuracy of the photo’s is lost and it might be that not all measures can be read on a computer screen. They can certainly not be read on an A4 print.