Articles for januari 2018

Opbouw van 168 akkoorden aangepast

De notitie “Opbouw van 168 akkoorden” die te vinden is onder het menu “No wind energy” werd aangepast. Het gedeelte waarin uitleg gegeven wordt over de naamgeving van de tonen volgens de logica van de kwintencirkel werd uitgebreid met een tabel waarin de naam van de tonen van de majeurtoonladders voor twaalf toonaarden gegeven wordt.

Ideas about a 7-octaves chromatic keyboard

The note about a 5-octaves keyboard is interchanged by the note “Ideas about a 7-octaves chromatic keyboard”. The advantage of 7 octaves is that the range of the instrument is almost the same as that of a normal piano. However, as the keys are mounted closer to each other, the total length of the keyboard is only a little large than that of a normal 5-octaves keyboard.

Ideeën over een 7-octaafs chromatisch toetsenbord

De notitie over een chromatisch toetsenbord met vijf octaven werd vervangen door de notitie “Ideeën over een 7-octaafs chromatisch toetsenbord”. Het voordeel van 7 octaven is dat het bereik nagenoeg gelijk is aan dat van een normale piano. Doordat de toetsen dichter bij elkaar zitten is de lengte van het toetsenbord toch maar iets groter dan dat van een normaal 5-octaafs toetsenbord.

Opbouw van 168 akkoorden

De notitie “Opbouw van 168 akkoorden” werd toegevoegd onder het menu “No wind energy”. In deze notitie wordt de opbouw gegeven van 7 typen majeurakkoorden en zeven typen mineurakkorden voor twaalf toonaarden. Ook wordt de naamgeving van de tonen van majeurtoonladders uitgelegd volgens de logica van de kwintencirkel. De opbouw van het menu “No wind energy” werd zodanig gewijzigd dat notities die over vergelijkbare onderwerpen gaan nu bij elkaar staan.

Een vroeg gedicht van Agnes de Graaf

Onder het menu “No wind energy” werd onderaan het artikel “Een vroeg gedicht van Agnes de Graaf” toegevoegd. Dit gedicht werd door mij op muziek gezet. Nadat ik Agnes in 1965 ontmoette in de jeugdherberg van Putten heb ik gedurende twee jaar een intensieve briefwisseling met haar gehad. De brieven die ik van Agnes gekregen heb en waar vaak bijzondere gedichten in staan, zijn bewaard gebleven. Agnes is vermist vanaf september 2016.

KD 595 reviewed

A new chapter 7 has been added to report KD 595 in which the measurements of the axial flux generator of Hefei Top grand model TGET165-0.15kW-500R are presented. Chapter 7 describes the field testing experiences with the 3-bladed stainless steel VIRYA-1.46 rotor.

Note “Ideas about a chromatic keyboard” added

The note “Ideas about a chromatic keyboard for a 5-octaves keyboard” has been added to the menu “No wind energy”. In this note a new keyboard is described for which a certain scale or chord can be plaid in every key with the same fingering. An additional advantage is that the pitch in between the keys is smaller and therefore larger intervals can be plaid with one hand.

Notitie “Ideeën over een chromatisch toetsenbord” toegevoegd

De notitie “Ideeën over een chromatisch toetsenbord voor een 5-octaafs keybord” werd toegevoegd aan het menu “No wind energy”. Deze notitie beschrijft een nieuw toetsenbord waarbij voor het spelen van een bepaalde toonladder of een bepaald akkoord in elke toonaard dezelfde vingerzetting gebruikt wordt. Een bijkomend voordeel is dat de toetsen dichter op elkaar zitten waardoor met één hand grotere intervallen gepakt kunnen worden.