Articles for april 2024

Report KD 710 reviewed

Report KD 710 about the VIRYA-5B3 has been reviewed. There was a mistake in column 4 and 5 of table 5.

KD 758 added

Report KD 758 has been added at the menu KD-reports. The title of this report is: “Calculations executed for the 2-bladed rotor of the VIRYA-5T windmill (lamda design = 6.5, galvanised steel tapered blades) meant for connection to the axial flux generator of Hefei Top Grand type TGET450-5KW-300R for grid connection or water pumping”. Chapter 7 of this report gives an explanation for low head water pumping using a standard 1-step centrifugal pump with a 5.5 kW, 3-phase asynchronous motor. A new chapter 8 has been added on 27-4-2024. The title of this chapter is: “Checking of the head geometry”.

22 bouwpercelen in Boskant

De notitie: “Ideeën over realisatie van 14 bouwpercelen en één VIRYA-14 windmolen” die op mijn website stond onder het menu: “KD-reports”, is komen te vervallen en vervangen door de nieuwe notitie: “Ideeën over realisatie van 22 bouwpercelen in Boskant”. Deze nieuwe notitie is nu te vinden op mijn website onder het menu: “No wind energy”. In de nieuwe notitie wordt geen windturbine toegepast omdat die toch een behoorlijk stuk grond in beslag zou nemen en omdat hij waarschijnlijk toch niet door de bewoners geaccepteerd zou worden.

Nieuwe notitie over blok van zes huizen met zes studio’s

De volgende notitie werd toegevoegd onder het menu “No wind energy”: “Ideeën over een blok van zes huizen met zes studio’s”. Vier van deze blokken worden toegepast in de optie 13 van mijn notitie: “Commentaar op het plan voor woningbouw op het voormalige sportveld Boskant”.

Nieuwe notitie over zonnepanelen

De nieuwe notitie: “Opbrengst van zonnepanelen op het zuiden afhankelijk van de dakhoek en de maand” is gratis te kopiëren van mijn website onderaan het menu KD-reports. Figuur 1 uit deze notitie geeft in één oogopslag de invloed van de dakhoek en de verstreken uren vanaf 1 januari op het opgewekte vermogen bij een piekvermogen van 10 kW en voor panelen die precies op het zuiden staan.