Rapport KD 137 kan gratis gekopieerd worden van het menu “No wind energy”. De titel van dit Nederlandstalige rapport is: “De dubbelzuigervoetpomp”. Dit rapport werd al in 2003 geschreven. Pagina 3 werd in Juli 2019 enigszins aangepast zodat nu naar courante andere KD-rapporten verwezen wordt. Dit rapport staat niet onder het menu KD-reports omdat het niet over windenergie gaat maar over een pomp die met de voeten aangedreven wordt. In figuur 1 van KD 137 wordt een gedetailleerde tekening van de pomp gegeven.