Het Nederlandstalige rapport KD 713 werd toegevoegd onder het menu KD reports. De titel van dit rapport is: “Opslag van duurzaam opgewekte warmte in een waterbuffer voor vier door garages geschakelde vrijstaande huizen”. In dit rapport wordt een waterbuffer van 72 m^3 beschreven die gelijktijdig de fundering is van een windmolen met een rotordiameter van 10 m. Elk huis is voorzien van twee secties met zonnepanelen waarvan er één netgekoppeld is en één gebruikt wordt om het water van de buffer in de zomer te verwarmen. De windmolen is netgekoppeld. De huizen zijn zeer goed geïsoleerd en voorzien van vloerverwarming en een warmtepomp. De warmtebuffer wordt aangesproken als er niet genoeg energieopbrengst is van zon of wind.

Op 14-3-2021 werd een nieuw hoofdstuk 6 getiteld: “Gebruik van de VIRYA-9” toegevoegd.