In de notitie “Harmonisch intoneren” worden meerdere harmonische stemmingen beschreven. Van het 6e alternatief werd al eerder de aparte notitie getiteld:  “De harmonische stemming voor klavierinstrumenten” vrijgegeven. Van de in “Harmonisch noltuleren” als eerste beschreven harmonische stemming, werd nu ook een aparte notitie gemaakt getiteld: “De harmonische stemming”.

De beide aparte notities zijn veel uitgebreider dan datgene wat in “Harmonisch notuleren” staat. Voor elke gebruikelijke toonaard werd berekend hoe groot de reine kwint, de reine kwart, de grote terts en de kleine terts is. Ook werd voor elke gebruikelijke toonaard berekend hoe groot de procentuele afwijking is voor elke individuele toon.