De notitie “Een notenschrift zonder mollen en kruizen”, die staat onder het menu “No wind energy”, is onderverdeeld in vier hoofdstukken. Hoofdstuk 4 is nieuw en beschrijft een zeer compact nieuw notenschrift waarvoor alle twaalf chromatische tonen in een octaaf een eenduidige naam hebben en waarmee het mogelijk is om acht octaven vast te leggen op twee identieke notenbalken.