In de notitie “Harmonisch intoneren” werd overal het woord voor het interval seconde vervangen door secunde omdat dit meer gangbaar is.