Het rapport: “Compensatie van korte ventielinstrumenten” dat te vinden is onder het menu “No wind energy” is geheel gewijzigd omdat in de eerdere versie de ventielbuizen in ventiel 3, acht mm te kort waren. Om er voor te zorgen dat er genoeg ruimte is voor de lus van ventiel 3 achterop het ventielblok, werd de ventieldikte verkleind van 24 naar 22 mm. De ventielen worden hierdoor ook wat lichter. Figuur 2 werd geheel opnieuw getekend. Het hoofdstuk 7 over het gebruik van rechthoekige ventielen met een ronde buisdoorsnede is komen te vervallen omdat deze ventielen toch te zwaar zouden worden.