Van de Engelstalige notitie: “Sequence of KD-reports for self-study” werd een Nederlandse vertaling gemaakt genaamd: “Volgorde van KD-rapporten voor zelfstudie” die te vinden is bovenaan het menu KD-reports. Hoewel de meeste KD-rapporten in het Engals zijn, geeft een Nederlandstalige notitie hopelijk een betere introductie in de windenergiekennis voor Nederlandse MBO- en HBO-studenten.