Articles for oktober 2016

Compensatie van korte drieventielsinstrumenten (in Dutch)

Al in 2000 heb ik een rapport geschreven over compensatie van het derde ventiel van blaasinstrumenten met drie ventielen maar dit rapport werd niet vrijgegeven. Het rapport werd geheel herzien en uitgebreid en van een nieuwe titel voorzien. Het idee is hierbij vrijgegeven. Het bijzondere van dit mechanisme is dat kunststof ventielen met een rechthoekige doorsnede gebruikt worden en dat de ventiellus van het tweede ventiel en de compensatielussen van het eerste en het tweede ventiel in de ventielen liggen. De slag is veel kleiner dan van een gewone trompet of bugel (8 mm i.p.v. 15 mm) waardoor snellere ventielwisselingen mogelijk zijn. Alle ventielcombinaties waarbij het derde ventiel betrokken is, zijn exact zuiver. Doordat er geen ventielbuizen aan de zijkant buiten het instrument uitsteken is het instrument minder gevoelig voor beschadiging.