Articles for juni 2022

KD 732 added

Report KD 732 has been added to the menu KD-reports. The title of this report is: “Calculations executed for the 3-bladed rotor of the VIRYA-14 windmill (lambda design = 6) with the pendulum safety system with a torsion spring connected to the generator PMG900-I-30KW-100R for grid connection”. The chosen generator is the largest PM-generator of Hefei Top Grand with an inner rotor. The VIRYA-14 is therefore the wind turbine with the largest rotor diameter (14 m) which can be connected direct drive to a PM-generator which is available in the market.

KD 709 herzien

Het rapport KD 709 “Opwekking van warmte met een windmolen in het buitengebied” werd op diverse punten herzien. Zo wordt niet meer verwezen naar de VIRYA-9 maar naar de VIRYA-10 en wordt bij een weerstandsbelasting verwezen naar hoofdstuk 8 van rapport KD 710.

4-bladige windturbine met D = 30 m

De notitie: “Ideeën over een 4-bladige windturbine met een rotordiameter van 30 m” werd geplaatst onderaan het menu KD-reports. Een dergelijke windturbine is in staat om in december het vermogen te leveren van de warmtepompen van ongeveer 90 goed geïsoleerde huizen.

Commentaar op rapport gemeente Meierijstad

De notitie: Commentaar op het rapport: “De toekomst van zon en wind in Meierijstad” werd geplaatst onderaan het menu KD-reports. Dit rapport werd toegestuurd aan alle deelnemers van een bijeenkomst op 14-6-2022 in De Schakel in Schijndel die ik bijgewoond heb. Ik geef commentaar op fouten in het rapport maar mijn grootste bezwaren hebben betrekking op bepaalde aannames en bepaalde aspecten van zon en wind die helemaal niet genoemd worden.

Opbrengst zonnepanelen in december

De notitie: “Wat is de opbrengst van zonnepanelen in december?” is te kopiëren van mijn website onder het menu KD-reports. Het blijkt dat de opbrengst van zonnepanelen in december bedroevend laag is omdat in december maar ongeveer 2 % van de jaaropbrengst geleverd wordt. Als de salderingsregeling in 2030 opgeheven is dan krijgt men voor ‘s zomers geleverde energie haast niets terug terwijl men voor de ‘s winters afgenomen energie veel zal moeten betalen.

Radartoets in Meierijstad

De notitie: “Wanneer is een radartoets nodig voor windturbines in Meierijstad?” is te kopiëren onderaan het menu KD-reports. Het blijkt dat er toch een behoorlijk grote windturbine mogelijk is zonder dat een radartoets vereist is, zelfs op een tamelijk kleine afstand van de radartoren van het vliegveld Volkel.

Op 23-9-2022 werd deze notitie uitgebreid. Er werd een stukje aan toegevoegd over wat er moet gebeuren als men boven de kritieke radargrens uit komt.

KD 715 reviewed

A new chapter 7 has been added to report KD 715. The title of this chapter is: “Use of the VIRYA-10 in combination with ten semi-detached houses”. The houses are described in chapter 4 of the Dutch report: “Ideeën over realisatie van 34 halfvrijstaande huizen geschikt voor dubbele bewoning in Boskant” which can be copied from my website at the menu “No wind energy”.

Gebruik van een windturbine in Meierijstad

De notitie: “Gebruik van een windturbine met een rotordiameter van 20 m in Meierijstad” werd toegevoegd onderaan de lijst met KD-reports. Deze notitie toont aan dat niet alleen naar megawatt windturbines gekeken moet worden maar dat één middelgrote windturbine groot genoeg is om in december de energie te leveren voor de warmtepompen van 40 goed geïsoleerde halfvrijstaande huizen in een nieuwbouwwijk.

Notitie over vrijstaand huis geschikt voor driedubbele bewoning toegevoegd.

Onder het menu “No wind energy” werd de notitie toegevoegd getiteld: “Ideeën over een vrijstaand huis geschikt voor driedubbele bewoning”. Dit huis heeft twee ingangen. Het huurhuis ligt boven de garage en maakt gebruik van de gehele zolder. Het hoofdhuis maak normaal gebruik van de gehele begane grond en het rechter deel van de eerste verdieping. Als de begane grond van de eerste verdieping gescheiden wordt dan is het huis geschikt voor driedubbele bewoning.