Articles for september 2021

Ideeën over de realisatie van 22 huizen geschikt voor dubbele bewoning in Boskant

Het rapport: “Ideeën over de realisatie van tweeëntwintig huizen geschikt voor dubbele bewoning in Boskant” is gratis te kopiëren van mijn website onder het menu: No wind energy. De huizen die in dit rapport beschreven worden, hebben een groot dak op het zuiden waardoor plaats is voor 44, 300 W piek zonnepanelen. Behalve voor december, zouden deze 44 zonnepanelen in staat moeten zijn om in de winter de energie te leveren die nodig is voor de warmtepomp van de vloerverwarming.

Figuur 1 uit dit rapport geeft een overzicht van het plan. Figuren 2 t/m 4 geven details van het toegepaste huis. Het betreft een door twee garages geschakeld vrijstaand huis op een perceel van 14 m * 27 m. De huizen zijn geschikt voor dubbele bewoning. Elke woning heeft een badkamer en twee slaapkamers op dezelfde verdieping en beide woningen zijn daardoor levensloopbestendig mits er op de trap naar de 1e verdieping een traplift wordt aangebracht. De huizen zouden aangeschaft moeten kunnen worden door iemand met een modaal inkomen omdat de huuropbrengst van één van de woningen in mindering gebracht kan worden op de financieringskosten.

Een nieuw hoofdstuk 6 werd toegevoegd op 12-10-2021 waarin aan het plan één VIRYA-10 windmolen werd toegevoegd. Deze molen is in staat om het tekort aan energie dat door de zonnepanelen in december wordt opgewekt, aan te vullen.