Articles for maart 2021

KD 713 herzien

Aan KD 713 werd een nieuw hoofdstuk 7 toegevoegd getiteld: “Geen windmolen maar een grotere warmtebuffer”. Niet iedereen zal een windmolen in de achtertuin willen hebben en op sommige plaatsen zullen de windsnelheden ook zo laag zijn dat een windmolen niet genoeg bijdraagt. Maar met alleen zonnepanelen zal de warmtebuffer aanzienlijk groter moeten zijn en zal men ook een groter zonnepaneel nodig hebben.

Aan KD 713 werd ook nog een nieuw hoofdstuk 8 toegevoegd getiteld: “Controle van het rendement van de warmtebuffer”. Uit de berekeningen blijkt dat voor de gekozen isolatie het rendement veel lager is dan de 80 % die in eerste instantie aangenomen werd.

Aan KD 713 werd ook nog een nieuw hoofdstuk 9 toegevoegd getiteld: “Zonnecollectoren boven op de warmtebuffer”. Bij deze optie is alle ruimte op de daken van de huizen beschikbaar voor netgekoppelde zonnepanelen.

KD 713 toegevoegd

Het Nederlandstalige rapport KD 713 werd toegevoegd onder het menu KD reports. De titel van dit rapport is: “Opslag van duurzaam opgewekte warmte in een waterbuffer voor vier door garages geschakelde vrijstaande huizen”. In dit rapport wordt een waterbuffer van 72 m^3 beschreven die gelijktijdig de fundering is van een windmolen met een rotordiameter van 10 m. Elk huis is voorzien van twee secties met zonnepanelen waarvan er één netgekoppeld is en één gebruikt wordt om het water van de buffer in de zomer te verwarmen. De windmolen is netgekoppeld. De huizen zijn zeer goed geïsoleerd en voorzien van vloerverwarming en een warmtepomp. De warmtebuffer wordt aangesproken als er niet genoeg energieopbrengst is van zon of wind.

Op 14-3-2021 werd een nieuw hoofdstuk 6 getiteld: “Gebruik van de VIRYA-9” toegevoegd.

Warmtebuffer met water

De notitie: “Ideeën over een warmtebuffer met water” werd opgenomen onder het menu No wind energy. In deze notitie wordt een warmtebuffer beschreven die bedoeld is voor vier door garages geschakelde vrijstaande woningen en die zich bevindt op het snijpunt van de perceelgrenzen.

KD 709 herzien

Aan het rapport KD 709 werd een nieuw hoofdstuk 6 toegevoegd getiteld: “Gebruik van één windturbine voor vier woonhuizen in een woonwijk”. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de windturbine van EAZ die een rotordiameter van 13,2 m heeft en die geplaatst wordt op het snijpunt van de vier achtertuinen.