Aan KD 713 werd een nieuw hoofdstuk 7 toegevoegd getiteld: “Geen windmolen maar een grotere warmtebuffer”. Niet iedereen zal een windmolen in de achtertuin willen hebben en op sommige plaatsen zullen de windsnelheden ook zo laag zijn dat een windmolen niet genoeg bijdraagt. Maar met alleen zonnepanelen zal de warmtebuffer aanzienlijk groter moeten zijn en zal men ook een groter zonnepaneel nodig hebben.

Aan KD 713 werd ook nog een nieuw hoofdstuk 8 toegevoegd getiteld: “Controle van het rendement van de warmtebuffer”. Uit de berekeningen blijkt dat voor de gekozen isolatie het rendement veel lager is dan de 80 % die in eerste instantie aangenomen werd.

Aan KD 713 werd ook nog een nieuw hoofdstuk 9 toegevoegd getiteld: “Zonnecollectoren boven op de warmtebuffer”. Bij deze optie is alle ruimte op de daken van de huizen beschikbaar voor netgekoppelde zonnepanelen.