Articles for december 2020

Ideeën over een half vrijstaand huis plus studio

De notitie: “Ideeën over een half vrijstaand huis plus studio” werd toegevoegd aan het menu “no wind energy”. Deze notitie beschrijft een half vrijstaand huis waarbij er op de garage een studio aangebracht wordt die een eigen ingang heeft die tussen beide garages ligt.

Volgorde van KD-rapporten voor zelfstudie

Van de Engelstalige notitie: “Sequence of KD-reports for self-study” werd een Nederlandse vertaling gemaakt genaamd: “Volgorde van KD-rapporten voor zelfstudie” die te vinden is bovenaan het menu KD-reports. Hoewel de meeste KD-rapporten in het Engals zijn, geeft een Nederlandstalige notitie hopelijk een betere introductie in de windenergiekennis voor Nederlandse MBO- en HBO-studenten.

KD 341 reviewed

A new chapter 9 has been added to report KD 341. The title of this chapter is: “Voltage generation in a coil”. This subject has also been discussed at the wind section of the Otherpower discussion board of December 2020.