Articles for maart 2017

Note “A staff notation without flats and sharps” reviewed

The note “A staff notation without flats and sharps”, which can be found at the menu “No wind energy”, is devided into four chapters. Chapter 4 is new and describes a very compact new staff notation for which all twelve chromatic tones in an octave have an unequivocal name and with which it is possible to write eight octaves at two identical staffs.

Notitie “Een notenschrift zonder mollen en kruizen” herzien

De notitie “Een notenschrift zonder mollen en kruizen”, die staat onder het menu “No wind energy”, is onderverdeeld in vier hoofdstukken. Hoofdstuk 4 is nieuw en beschrijft een zeer compact nieuw notenschrift waarvoor alle twaalf chromatische tonen in een octaaf een eenduidige naam hebben en waarmee het mogelijk is om acht octaven vast te leggen op twee identieke notenbalken.