Articles for februari 2024

KD 718 reviewed

Report KD 718 has been reviewed. The old chapter 7 became chapter 6. The new chapter 7 now describes a 32-pole generator using a housing frame size 132M and neodymium magnets size 40 * 10 * 5 mm. It might be possible to use the generator as described in chapter 7 as an alternative generator for the VIRYA-4.2.

Rapport over compensatie gewijzigd

Het rapport: “Compensatie van korte ventielinstrumenten” dat te vinden is onder het menu “No wind energy” is geheel gewijzigd omdat in de eerdere versie de ventielbuizen in ventiel 3, acht mm te kort waren. Om er voor te zorgen dat er genoeg ruimte is voor de lus van ventiel 3 achterop het ventielblok, werd de ventieldikte verkleind van 24 naar 22 mm. De ventielen worden hierdoor ook wat lichter. Figuur 2 werd geheel opnieuw getekend. Het hoofdstuk 7 over het gebruik van rechthoekige ventielen met een ronde buisdoorsnede is komen te vervallen omdat deze ventielen toch te zwaar zouden worden.

Notitie over de Sixel aangepast

Er werd een nieuw hoofdstuk 11 toegevoegd aan de notitie over de Sixel die te vinden is onder het menu “No wind energy”. De titel van dit hoofdstuk is: “Alternatief 4 met in de ventielen opgenomen ventielbuizen”.