Articles for september 2022

KD 713 herzien

Rapport KD 713 werd herzien. De tekst werd in overeenstemming gebracht met de wijzigingen die in KD 709 werden aangebracht. In hoofdstuk 7 werd een stukje toegevoegd waarbij het reservoir kleiner is en waarbij vooral de windmolen de energie in de winter levert.

KD 285 reviewed

Report KD 285 about the Gö 711 airfoil has been reviewed. New graphs for Cmh0.25 and Cmh0.23 have been added to figure 9. The choice of the turning point for Cmh0.23 gives a Cmh value which is almost constant for a large alpha range.

KD 709 herzien

Rapport KD 709: “Opwekking van warmte met een windmolen in het buitengebied” werd herzien. De VIRYA-6.5 werd vervangen door de VIRYA-5B3.

Commentaar op Verslag thematafels en hoofdtafel

Onderaan het menu KD-reports werd de volgende notitie toegevoegd. Commentaar op “Verslag thematafels en hoofdtafel” van Hannet Johannes. Deze drie bijeenkomsten over de energietransitie werden georganiseerd door de gemeente Meierijstad. De twee thematafels heb ik bijgewoond.