Rapport KD 709: “Opwekking van warmte met een windmolen in het buitengebied” werd herzien. De VIRYA-6.5 werd vervangen door de VIRYA-5B3.