Articles for maart 2023

KD 285 reviewed

The Cmh0.23-alfa curve has been replaced by the Cmh0.2-alfa curve.

Notitie over VIRYA-30 herzien

De notitie “Ideeën over een 4-bladige windturbine met een rotordiameter van 30 m” werd herzien. De notitie werd nu onderverdeeld in de hoofdstukken 1 Inleiding en 2 Ideeën over de VIRYA-30. Aan hoofdstuk 1 werd een stukje toegevoegd over vogelslachtoffers. De VIRYA-30 werd in hoofdstuk 2 toegepast in een project met 60 vrijstaande huizen geschikt voor driedubbele bewoning.