De notitie “Ideeën over een 4-bladige windturbine met een rotordiameter van 30 m” werd herzien. De notitie werd nu onderverdeeld in de hoofdstukken 1 Inleiding en 2 Ideeën over de VIRYA-30. Aan hoofdstuk 1 werd een stukje toegevoegd over vogelslachtoffers. De VIRYA-30 werd in hoofdstuk 2 toegepast in een project met 60 vrijstaande huizen geschikt voor driedubbele bewoning.