Articles for februari 2023

Het 5-ventiels euphonium van Adams

De notitie: “Het 5-ventiels euphonium van Adams” werd toegevoegd aan het menu “No wind energy”. Dit nieuwe instrument van Adams heeft naast het kwartventiel een extra vijfde ventiel dat een grote terts verlaagt. In deze notitie werd onderzocht wat de optimale ventielcombinaties zijn om de tonen te kunnen spelen die tussen de grondtoon en de lage Ges liggen. Er blijkt voor elke toon een vingerzetting te zijn waarvoor de procentuele afwijking van de gelijkzwevende stemming maar gering is. Het instrument wordt getoond in het YouTube filmpje: “The Adams 5-valve Non-compensating euphonium”.

KD 501 reviewed

A new chapter 5 has been added to report KD 501 about different positions of the axis of rotation of the 5 %, 7.14 % and 10 % cambered airfoils. The title of this chapter is: ” Choosing of the turning point at the airfoil nose”.

Report KD 501 has been reviewed again. Some new graphs have been added to chapters 2, 3 and 4.

On 11-4-2023, Report KD 501 has been reviewed again. A new chapter 6 has been added tittled: “Choosing of the turning point at the heart of the blade”.