KD 710 reviewed

A new chapter 9 has been added to report KD 710 about the VIRYA-5B3. The title of this chapter is: “Ideas about a rotor with stainless steel blades”.

KD 377 reviewed

A new chapter 6.2 has been added to report KD 377 about the pendulum safety system. The title of this chapter is: “Alternative with the hinge axis below the rotor axis and the rotor before the tower”.

28 bouwpercelen in Boskant

De notitie: “Ideeën over realisatie van 22 bouwpercelen in Boskant” werd vervangen door de notitie: “Ideeën over realisatie van 28 bouwpercelen in Boskant”. De toegepaste huizen in de blokken van zes worden beschreven in de aparte notitie: “Ideeën over een blok van zes huizen met zes lofts”. De lofts die nu gerealiseerd worden zijn aanmerkelijk ruimer dan de studio’s in het eerdere plan.

Op 27-5-2024 werd de notitie gewijzigd. De parkeerplaats op gemeentegrond voor elk huis uit het blok van zes werd vervangen door twee parkeerplaatsen op eigen grond. De diepte van de percelen is nu 30 m.

Report KD 710 reviewed

Report KD 710 about the VIRYA-5B3 has been reviewed. There was a mistake in column 4 and 5 of table 5.

KD 758 added

Report KD 758 has been added at the menu KD-reports. The title of this report is: “Calculations executed for the 2-bladed rotor of the VIRYA-5T windmill (lamda design = 6.5, galvanised steel tapered blades) meant for connection to the axial flux generator of Hefei Top Grand type TGET450-5KW-300R for grid connection or water pumping”. Chapter 7 of this report gives an explanation for low head water pumping using a standard 1-step centrifugal pump with a 5.5 kW, 3-phase asynchronous motor. A new chapter 8 has been added on 27-4-2024. The title of this chapter is: “Checking of the head geometry”.

22 bouwpercelen in Boskant

De notitie: “Ideeën over realisatie van 14 bouwpercelen en één VIRYA-14 windmolen” die op mijn website stond onder het menu: “KD-reports”, is komen te vervallen en vervangen door de nieuwe notitie: “Ideeën over realisatie van 22 bouwpercelen in Boskant”. Deze nieuwe notitie is nu te vinden op mijn website onder het menu: “No wind energy”. In de nieuwe notitie wordt geen windturbine toegepast omdat die toch een behoorlijk stuk grond in beslag zou nemen en omdat hij waarschijnlijk toch niet door de bewoners geaccepteerd zou worden.

Nieuwe notitie over blok van zes huizen met zes studio’s

De volgende notitie werd toegevoegd onder het menu “No wind energy”: “Ideeën over een blok van zes huizen met zes studio’s”. Vier van deze blokken worden toegepast in de optie 13 van mijn notitie: “Commentaar op het plan voor woningbouw op het voormalige sportveld Boskant”.

Nieuwe notitie over zonnepanelen

De nieuwe notitie: “Opbrengst van zonnepanelen op het zuiden afhankelijk van de dakhoek en de maand” is gratis te kopiëren van mijn website onderaan het menu KD-reports. Figuur 1 uit deze notitie geeft in één oogopslag de invloed van de dakhoek en de verstreken uren vanaf 1 januari op het opgewekte vermogen bij een piekvermogen van 10 kW en voor panelen die precies op het zuiden staan.

Niewe notitie over een blok van twee met twee studio’s toegevoegd

De notitie: “Ideeën over een blok van twee huizen met twee studio’s werd toegevoegd aan het menu “No wind energy”. Deze huizen zijn opgenomen in de optie 9 en 10 van mijn notitie: “Commentaar op het plan voor woningbouw op het voormalige sportveld Boskant” die op dezelfde plaats op mijn website te vinden is. Op 1-4-2024 werd nog een stuk toegevoegd waarin de berekening van de opbrengst van de zonnepanelen per maand bepaald werd. Een grote dakhoek blijkt zeer gunstig te zijn voor de opbrengst in december en voor het rendement van de investering.

Nieuwe notitie over een blok van twee toegevoegd

De notitie: “Ideeën over een blok van twee huizen met een dakhoek van 60°” werd toegevoegd aan het menu “No wind energy”. Deze huizen zijn opgenomen in de optie 9 en 10 van mijn notitie: “Commentaar op het plan voor woningbouw op het voormalige sportveld Boskant” die op dezelfde plaats op mijn website te vinden is.