Woningbouw in Boskant

De notitie: “Commentaar op het plan voor woningbouw op het voormalige sportveld Boskant” is te kopiĆ«ren van mijn website onder het menu “No wind energy”. In deze notie werden in eerste instantie twee opties gegeven waarbij negen of tien blokken van twee huizen in een cirkel geplaatst zijn. Aan het eind van de dag werd het alternatief 2 toegevoegd waarin vijf blokken van vier huizen toegepast worden. Op 2-3-2024 werd het alternatief 3 toegevoegd waarin vier blokken van zes huizen toegepast worden. Op 3-3-2024 werd het alternatief 4 toegevoegd waarin twee rijen van twee blokken van zes huizen toegepast worden.

KD 718 reviewed

Report KD 718 has been reviewed. The old chapter 7 became chapter 6. The new chapter 7 now describes a 32-pole generator using a housing frame size 132M and neodymium magnets size 40 * 10 * 5 mm. It might be possible to use the generator as described in chapter 7 as an alternative generator for the VIRYA-4.2.

Rapport over compensatie gewijzigd

Het rapport: “Compensatie van korte ventielinstrumenten” dat te vinden is onder het menu “No wind energy” is geheel gewijzigd omdat in de eerdere versie de ventielbuizen in ventiel 3, acht mm te kort waren. Om er voor te zorgen dat er genoeg ruimte is voor de lus van ventiel 3 achterop het ventielblok, werd de ventieldikte verkleind van 24 naar 22 mm. De ventielen worden hierdoor ook wat lichter. Figuur 2 werd geheel opnieuw getekend. Het hoofdstuk 7 over het gebruik van rechthoekige ventielen met een ronde buisdoorsnede is komen te vervallen omdat deze ventielen toch te zwaar zouden worden.

Notitie over de Sixel aangepast

Er werd een nieuw hoofdstuk 11 toegevoegd aan de notitie over de Sixel die te vinden is onder het menu “No wind energy”. De titel van dit hoofdstuk is: “Alternatief 4 met in de ventielen opgenomen ventielbuizen”.

KD 747 reviewed

The magnets size 40 * 10 * 4 mm as used for the generator of frame size 112 are replaced by magnets size 40 * 10 * 5 mm becasuse the original magnets are no longer at stock at Enes Magnets. A new chapter 7 has been added to KD 747. The title of this chapter is: “Ideas about a 42-pole generator made from a 7.5 kW, 6-pole motor frame size 160”. This bigger generator makes use of 84 neodymium magnets size 40 * 10 * 10 mm. It might be possible to use this generator for the VIRYA-5B3.

KD 761 added

Report KD 761 is added to the menu KD-reports. The title of this report is: “Calculations executed for the 3-bladed rotor of the VIRYA-10 windmill (lambda design = 6) with the hinged side vane safety system connected to an accelerating gear box with a gear ratio i = 20.7 and a 4-pole, 15 kW asynchronous generator for grid connection”.

KD 578 reviewed

Chapter 6 of report KD 578 about the VIRYA-6.5 has been reviewed. At page 12, an alinea is added about the use of an alternative gear box frame size 100 with in parallel shafts. A second alinea is added in which it is mentioned that instead of a 4 kW motor it is possible to use a 5.5 kW motor frame size 112 L as generator for both type of gear boxes. The advantage of a bigger generator is that the generator isn’t overloaded at high wind speeds for the gear ratios i = 12.4 and i = 12.3

KD 341 reviewed

A new chapter 11 has been added to report KD 341 which gives an overview of all VIRYA generators. The title of this new chapter is: “Ideas about a big direct drive PM-generator for the VIRYA-6.5 and the VIRYA-12”.

KD 727 reviewed

Report KD 727 about the VIRYA-12 has been completely reviewed. The PM-generator which was originally made from the housing of a 6-pole motor is now made from the housing of an 8-pole motor. The original short-circuit armature is maintained and the magnets are glued in grooves which are made in between the aluminium short-circuit bars. The windmill is now meant for a project with 14 detached houses.