KD 710 reviewed

A new chapter 8 has been added to report KD 710. The title of this chapter is: “Use of the VIRYA-5B3 for heating by a resistance load”.

KD 727 added

Report KD 727 has been added to the menu KD-reports. The title of this report is: “Calculations executed for the 4-bladed rotor of the VIRYA-12 windmill (lambda design = 5) with the pendulum safety system with a torsion spring connected to a PM-generator made from an asynchronous motor frame size 355.

This rotor has a very low noise level because it has wooden blades and a rather low design tip speed ratio of 5. The visual acceptance might be large because it has four blades, just as a traditional Dutch windmill.

A new chapter 8 “Description of the PM-generator” has been added to KD 727 at 19-10-2021.

KD 715 added

Report KD 715 has been added at the menu KD-reports. The title of this report is: “Calculations executed for the 3-bladed rotor of the VIRYA-10 windmill (lambda design = 6) with the pendulum safety system with a torsion spring connected to the generator type TGET770-H-10KW-100R for grid connection”. This wind turbine is meant to be used for generation of the energy for a group of houses to power the heat pumps.

Ideeën over de realisatie van 22 huizen geschikt voor dubbele bewoning in Boskant

Het rapport: “Ideeën over de realisatie van tweeëntwintig huizen geschikt voor dubbele bewoning in Boskant” is gratis te kopiëren van mijn website onder het menu: No wind energy. De huizen die in dit rapport beschreven worden, hebben een groot dak op het zuiden waardoor plaats is voor 44, 300 W piek zonnepanelen. Behalve voor december, zouden deze 44 zonnepanelen in staat moeten zijn om in de winter de energie te leveren die nodig is voor de warmtepomp van de vloerverwarming.

Figuur 1 uit dit rapport geeft een overzicht van het plan. Figuren 2 t/m 4 geven details van het toegepaste huis. Het betreft een door twee garages geschakeld vrijstaand huis op een perceel van 14 m * 27 m. De huizen zijn geschikt voor dubbele bewoning. Elke woning heeft een badkamer en twee slaapkamers op dezelfde verdieping en beide woningen zijn daardoor levensloopbestendig mits er op de trap naar de 1e verdieping een traplift wordt aangebracht. De huizen zouden aangeschaft moeten kunnen worden door iemand met een modaal inkomen omdat de huuropbrengst van één van de woningen in mindering gebracht kan worden op de financieringskosten.

Een nieuw hoofdstuk 6 werd toegevoegd op 12-10-2021 waarin aan het plan één VIRYA-10 windmolen werd toegevoegd. Deze molen is in staat om het tekort aan energie dat door de zonnepanelen in december wordt opgewekt, aan te vullen.

Ideeën over 30 bouwpercelen en één middelgrote windmolen in Boskant

Het rapport: “Ideeën over de realisatie van dertig bouwpercelen en één middelgrote windturbine in Boskant” is gratis te kopiëren van mijn website onder het menu no wind energy.

Op 27-8-2021 werd een nieuw hoofdstuk 6 toegevoegd aan dit rapport getiteld: “Controle van het warmteverlies van een huis”.

KD 658 replaced by KD 382

Report KD 658 has been replaced by report KD 382. In both reports an alternative rotor for the original VIRYA-4.2 rotor is described. The advantage of the rotor described in report KD 382 is that it can be used for 48 V battery charging if the generator is rectified in star and for 24 V battery charging if the generator is rectified in delta or in star. A new chapter 9 has been added to KD 382 in which it has been investigated if star connection is possible for 24 V battery charging. It is possible but star connection for 24 V battery charging is only advised for low wind speeds.

KD 285 reviewd

Chapter 4 of report KD 285 has been reviewed. Figure 9 contains now the Cm-alfa curves for the quart-chord point, for a point H at 0.3 * c and for a point H at 0.35 * c. Point H lays half way the airfoil thickness.

KD 437 reviewed

A new chapter 14 has been added to report KD 437. The title of this chapter is: “Adding of a centrifugal weight to a blade”. As the aerodynamic moment is rather small, a larger pitch moment can be obtained by adding a centrifugal weight. This chapter describes the influence of the weight on the pitch moment depending on the position of the weight.

KD 723 added

Report KD 723 is added to the menu KD-reports. The title of this report is: “Ideas about an 18-pole, 2-phase permanent magnet generator using the housing of a 6-pole asynchronous motor frame size 100 for driving a 0.55 kW motor of a centrifugal pump”. Chapter 6 describes an alternative 6-pole armature for which the standard 6-pole winding can be used.

KD 439 reviewed

A new chapter 6 has been added to report KD 439 about the pendulum safety system with a torsion spring. In this chapter the use of the VIRYA-10 rotor is described. I expect that this pendulum safety system can be used up to a rotor diameter of about 20 m but for such a large rotor diameter it might be better to keep the rotor in the wind by a wind servo in stead of by a double vane.