Articles for mei 2022

Notitie over huis plus drie studio’s toegevoegd

De notitie: “Ideeën over een door garages geschakeld huis plus drie studio’s” werd toegevoegd. Deze notitie vervangt de notitie: Ideeën over een door garages geschakeld vrijstaand huis plus studio” van 4-2-2022. Er liggen nu twee studio’s boven de garage en er ligt nu één studio boven het hoofdhuis.

Rapport over 34 halfvrijstaande huizen geschikt voor dubbele bewoning beschikbaar

Het rapport: “Ideeën over realisatie van 34 halfvrijstaande huizen geschikt voor dubbele bewoning in Boskant” kan door iedereen gratis gekopieerd worden van mijn website onder het menu “No wind energy”. Het eerdere rapport over 17 vrijstaande huizen komt hierbij te vervallen. Het voordeel van 34 halfvrijstaande huizen is dat de percelen gehalveerd zijn en dat de benodigde investering om het huis aan te schaffen daardoor veel lager is. Een halfvrijstaand huis is geschikt voor dubbele bewoning en de studio op de zolder heeft een eigen ingang. Het huis is eventueel zelfs geschikt voor driedubbele bewoning als de begane grond en de 1e verdieping gesplitst worden.

Op 18-5-2022 werd aan dit rapport een nieuw hoofdstuk 6 toegevoegd getiteld: “Alternatief 1”. In dit hoofdstuk worden twaalf blokken met halfvrijstaande huizen vervangen door vier blokken van zes door garages geschakelde huizen met een studio boven elke garage. De studio heeft een eigen ingang links naast de garage.

Op 23-5-2022 werd hoofdstuk 6 gewijzigd. Er wordt nu verwezen naar de notitie: “Ideeën over een door garages geschakeld huis plus drie studio’s” van 23-5-2022. Omdat nu drie in plaats van één studio gebruikt wordt, is in 24 huizen plaats voor 72 eenpersoonshuishoudens.

Op 2-6-2022 werd een nieuw hoofdstuk 7 toegevoegd getiteld “Alternatief 2”. In dit hoofdstuk werden vijf blokken met halfvrijstaande huizen vervangen door vijf vrijstaande huizen. Deze huizen worden beschreven in een aparte notitie.

Op 10-6-2022 werd een nieuw hoofdstuk 8 toegevoegd getiteld “Alternatief 3”. Er werd een knik van 7° aangebracht in de poten van de U. Hierdoor worden de rechter percelen breder waardoor er nu zeven i.p.v. vijf percelen voor vrijstaande huizen mogelijk zijn. Daarnaast worden vierentwintig door garages geschakelde huizen toegepast.

Burgemeester Van Rooij werd op 13-5-2022 per brief geïnformeerd over het bestaan van dit rapport maar er werd tot nu toe geen reactie ontvangen. Dit duidt erop dat de gemeente Meierijstad voorlopig geen belangstelling heeft voor woningbouw op mijn grond. Het plan wordt daarom gecanceld en het rapport werd op 26-10-2022 van mijn website verwijderd.