Articles for maart 2018

KD 579 reviewed

Chapter 7 of report KD 579 has been reviewed. Originally only a PM-generator using a 4 kW housing was investigated in this chapter. This generator had a too high sticking torque to get an acceptable low starting wind speed. Now also a PM-generator using a 3 kW housing has been investigated and the sticking torque of this generator is low enough. A 4-pole PM-generator in combination with a gear box with a gear ratio of 12.4 is an alternative for a 50-pole direct drive PM-generator if the windmill is used to be connected to the asynchronous motor of a centrifugal pump.

Notitie “De harmonische stemming” toegevoegd

In de notitie “Harmonisch intoneren” worden meerdere harmonische stemmingen beschreven. Van het 6e alternatief werd al eerder de aparte notitie getiteld:┬á “De harmonische stemming voor klavierinstrumenten” vrijgegeven. Van de in “Harmonisch noltuleren” als eerste beschreven harmonische stemming, werd nu ook een aparte notitie gemaakt getiteld: “De harmonische stemming”.

De beide aparte notities zijn veel uitgebreider dan datgene wat in “Harmonisch notuleren” staat. Voor elke gebruikelijke toonaard werd berekend hoe groot de reine kwint, de reine kwart, de grote terts en de kleine terts is. Ook werd voor elke gebruikelijke toonaard berekend hoe groot de procentuele afwijking is voor elke individuele toon.

Notities over harmonische stemming aangepast

De notities “Harmonisch intoneren” en “De harmonische stemming voor klavierinstrumenten” zijn beiden aangepast omdat een verkeerde formule gebruikt was om de afwijking tussen de harmonische stemming en de gelijkzwevende stemming te berekenen.