Aan de notitie “De harmonische stemming voor klavierinstrumenten” werd een deel toegevoegd waarin de afwijking van de stemming in procenten gegeven wordt voor alle tonen van de majeurtoonladder voor alle gebruikelijke toonaarden. De notitie heeft nu zeven pagina’s.