De notities “Harmonisch intoneren” en “De harmonische stemming voor klavierinstrumenten” zijn beiden aangepast omdat een verkeerde formule gebruikt was om de afwijking tussen de harmonische stemming en de gelijkzwevende stemming te berekenen.