Articles for februari 2022

KD 703 reviewed

A new chapter 4 has been added toe report KD 703 about the 4-buckets Savonious rotor. The title of this chapter is: “Alternative 4-buckets Savonious rotor with smaller blades and a larger rotor diameter”.

KD 614 reviewd

A new chapter 12 has been added to report KD 614 about the VIRYA-5 rotor. The title of this chapter is: “Use of a generator of Hefei Top Grand type TGET450-5KW-300R for grid connection”. This generator is the same as used for the 3-bladed VIRYA-5B3 as described in report KD 710.

Manual 27.6 V battery charge controller reviewed

A new chapter 6.4 has been added to the “Manual of a 27.6 V, 200 W battery charge controller”. The title of this chapter is: “Determination of the resistors R1 and R2 and the potentiometer P1”.

Rapport over dertien huizen geschikt voor dubbele bewoning beschikbaar

Het rapport: “Ideeën over de realisatie van dertien huizen geschikt voor dubbele bewoning in Boskant” is gratis te kopiëren van mijn website onder het menu “No wind energy”. Dit rapport vervangt het rapport over tweeëntwintig huizen van 24-9-2021. De percelen zijn nu aanzienlijk groter en alle huizen zijn nu echt vrijstaand. De huizen hebben nu een symmetrisch dak, een grotere 1e verdieping en een grote zolder. Het gebruik van een windturbine van EAZ-wind wordt ook beschreven.

Op 4-2-2022 werd hoofdstuk 4 van dit rapport aangepast. Er wordt nu ook verwezen naar de nieuwe notitie: “Ideeën over een door garages geschakeld vrijstaand huis plus studio” dat ook te kopiëren is van mijn website onder het menu “No wind energy”.