Het rapport: “Ideeën over de realisatie van dertien huizen geschikt voor dubbele bewoning in Boskant” is gratis te kopiëren van mijn website onder het menu “No wind energy”. Dit rapport vervangt het rapport over tweeëntwintig huizen van 24-9-2021. De percelen zijn nu aanzienlijk groter en alle huizen zijn nu echt vrijstaand. De huizen hebben nu een symmetrisch dak, een grotere 1e verdieping en een grote zolder. Het gebruik van een windturbine van EAZ-wind wordt ook beschreven.

Op 4-2-2022 werd hoofdstuk 4 van dit rapport aangepast. Er wordt nu ook verwezen naar de nieuwe notitie: “Ideeën over een door garages geschakeld vrijstaand huis plus studio” dat ook te kopiëren is van mijn website onder het menu “No wind energy”.