Rapport over 34 halfvrijstaande huizen geschikt voor dubbele bewoning beschikbaar

Het rapport: “Ideeën over realisatie van 34 halfvrijstaande huizen geschikt voor dubbele bewoning in Boskant” kan door iedereen gratis gekopieerd worden van mijn website onder het menu “No wind energy”. Het eerdere rapport over 17 vrijstaande huizen komt hierbij te vervallen. Het voordeel van 34 halfvrijstaande huizen is dat de percelen gehalveerd zijn en dat de benodigde investering om het huis aan te schaffen daardoor veel lager is. Een halfvrijstaand huis is geschikt voor dubbele bewoning en de studio op de zolder heeft een eigen ingang. Het huis is eventueel zelfs geschikt voor driedubbele bewoning als de begane grond en de 1e verdieping gesplitst worden.

Op 18-5-2022 werd aan dit rapport een nieuw hoofdstuk 6 toegevoegd getiteld: “Alternatief 1”. In dit hoofdstuk worden twaalf blokken met halfvrijstaande huizen vervangen door vier blokken van zes door garages geschakelde huizen met een studio boven elke garage. De studio heeft een eigen ingang links naast de garage.

Op 23-5-2022 werd hoofdstuk 6 gewijzigd. Er wordt nu verwezen naar de notitie: “Ideeën over een door garages geschakeld huis plus drie studio’s” van 23-5-2022. Omdat nu drie in plaats van één studio gebruikt wordt, is in 24 huizen plaats voor 72 eenpersoonshuishoudens.

Op 2-6-2022 werd een nieuw hoofdstuk 7 toegevoegd getiteld “Alternatief 2”. In dit hoofdstuk werden vijf blokken met halfvrijstaande huizen vervangen door vijf vrijstaande huizen. Deze huizen worden beschreven in een aparte notitie.

Op 10-6-2022 werd een nieuw hoofdstuk 8 toegevoegd getiteld “Alternatief 3”. Er werd een knik van 7° aangebracht in de poten van de U. Hierdoor worden de rechter percelen breder waardoor er nu zeven i.p.v. vijf percelen voor vrijstaande huizen mogelijk zijn. Daarnaast worden vierentwintig door garages geschakelde huizen toegepast.

Rapport of zeventien huizen geschikt voor dubbele bewoning beschikbaar

Het rapport: “Ideeën over de realisatie van zeventien huizen geschikt voor dubbele bewoning in Boskant” kan door iedereen gratis gekopieerd worden van mij website onder het menu KD-reports. Het in dit rapport beschreven vrijstaande huis heeft twee inpandige garages. De zolder is zo groot dat daar eventueel nog twee extra studio’s te realiseren zijn waardoor één huis bewoond kan worden door twee normale gezinnen en ook nog door twee eenpersoonshuishoudens. Eerdere rapporten met ideeën over bebouwing op mijn grond komen hierbij te vervallen.

Op 28-4-2022 werd aan dit rapport een nieuw hoofdstuk 6 toegevoegd met als titel: “Alternatief”. In dit alternatief worden de acht huizen binnen de U vervangen door twaalf door garages geschakelde huizen met een studio boven de garage. De indeling van de grond volgens dit alternatief wordt gegeven in figuur 6. Op 30-4-2022 werd aan dit rapport een nieuw hoofdstuk 7 toegevoegd met als titel: “Toevoeging van één windturbine van EAZ-wind rechts achter op het terrein”.

KD 377 reviewed

Chapter 6 of report KD 377 about the pendulum safety system has been reviewed. A new figure 7 has been added which shows an alternative with the rotor far behind the tower. After figure 7, another alternative is described with the rotor far before the tower.

KD 703 reviewed

A new chapter 4 has been added toe report KD 703 about the 4-buckets Savonious rotor. The title of this chapter is: “Alternative 4-buckets Savonious rotor with smaller blades and a larger rotor diameter”.

KD 614 reviewd

A new chapter 12 has been added to report KD 614 about the VIRYA-5 rotor. The title of this chapter is: “Use of a generator of Hefei Top Grand type TGET450-5KW-300R for grid connection”. This generator is the same as used for the 3-bladed VIRYA-5B3 as described in report KD 710.

Manual 27.6 V battery charge controller reviewed

A new chapter 6.4 has been added to the “Manual of a 27.6 V, 200 W battery charge controller”. The title of this chapter is: “Determination of the resistors R1 and R2 and the potentiometer P1”.

Rapport over dertien huizen geschikt voor dubbele bewoning beschikbaar

Het rapport: “Ideeën over de realisatie van dertien huizen geschikt voor dubbele bewoning in Boskant” is gratis te kopiëren van mijn website onder het menu “No wind energy”. Dit rapport vervangt het rapport over tweeëntwintig huizen van 24-9-2021. De percelen zijn nu aanzienlijk groter en alle huizen zijn nu echt vrijstaand. De huizen hebben nu een symmetrisch dak, een grotere 1e verdieping en een grote zolder. Het gebruik van een windturbine van EAZ-wind wordt ook beschreven.

Op 4-2-2022 werd hoofdstuk 4 van dit rapport aangepast. Er wordt nu ook verwezen naar de nieuwe notitie: “Ideeën over een door garages geschakeld vrijstaand huis plus studio” dat ook te kopiëren is van mijn website onder het menu “No wind energy”.

KD 340 reviewed

A new figure 10 has been added to chapter 2.3.1 of report KD 340. This figure gives the variation of the power for 3-phase star rectification. A new chapter 2.3.3 has been added to report KD 340. The title of this chapter is: “Rectification of each phase with a 1-phase bridge rectifier”. The advantage of this third way of rectification of a 3-phase current is that the voltage and the power are somewhat higher than for star rectification. The disadvantage is that the diode losses are higher.

KD 712 added

Report KD 712 has been added at the menu KD-reports. The title of this report is: “Ideas about a 5-phase and a 9-phase PM-generator”. Especially the 9-phase generator has a very low fluctuation of the rectified DC voltage. The way of rectification with three separate 3-phase windings as described in chapter 6.2 is most promising as this way gives the highest power.

KD 730 added

report KD 730 has been added to the menu KD-reports. The title of this report is: “Ideas about a 28-pole, 3-phase permanent magnet generator using the housing and winding of a 4-pole asynchronous motor frame size 80”.

This generator makes use of 28 neodymium magnets size 40 * 7 * 3 mm and the magnet costs are only about € 25. It is expected that the standard 230 / 400 V winding can be used for 24 V battery charging if the winding is rectified in delta.

At 27-12-2021 a new chapter 5 has been added to report KD 730. The title of this chapter is: “Alternative 4-pole winding with coils piled up like roof tiles”.