KD 718 added

Report KD 718 has been added to my website at the menu KD-reports. The title of this report is: “Ideas about a 16-pole, 3-phase permanent magnet generator using the housing and winding of a 4-pole asynchronous motor frame size 100”.

This report describes a way how to modify a standard 4-pole, 3-phase asynchronous motor such that it can be used as a PM-generator for a wind turbine for 24 V or 48 V battery charging. Manufacture of the new armature is rather easy as the magnet grooves are wide and shallow. The magnet costs are low as only a rather small magnet volume is used. Mechanically the armature has sixteen poles but physically it has four poles and therefore it can work together with the standard winding of a 4-pole motor. The armature pole angle is 2.5° larger than twice the stator pole angle and the fluctuation of the sticking torque is therefore almost flattened. A reference to KD 718 is also incorporated in KD 341.

A new chapter 5 has been added to KD 718. The title of this chapter is: “Checking of the strength of the glue in between magnets and armature”.

KD 717 added

The VIRYA-2.22 with a 2-bladed rotor with stainless steel blades is replaced by the VIRYA-2.7 with a 3-bladed rotor with wooden blades. So the design report of the VIRYA-2.22, KD 676 is cancelled and replaced by the design report of the VIRYA-2.7, KD 717. The reasons are that stainless steel blades require special tools for cambering and twisting and that a rotor with stainless steel blades is probably too noisy because the sharp leading edge causes a turbulent boundary layer. The folder in which the VIRYA-2.7 is described, is also modified.

The two new chapters 7 and 8 have been added to KD 717 at 6-5-2021. The title of chapter 7 is: “Checking if the generator can be used as a brake”. It seems possible to use the generator as a brake to stop the rotor by making short-circuit in star. The title of chapter 8 is: “Use of the VIRYA-2.7 for 12 V battery charging”. 12 V battery charging is possible and the cut-in wind speed becomes only 2 m/s but the maximum power is only 300 W.

KD 710 reviewed

A new chapter 7 has been added to report KD 710. The title of this chapter is: “Use of the VIRYA-5B3 for 120 V battery charging”.

KD 713 herzien

Aan rapport KD 713 werd een nieuw hoofdstuk 10 toegevoegd met als titel: “Gebruik van de VIRYA-10”. De VIRYA-10 heeft een bladverstelmechanisme dat het rotortoerental en het rotorkoppel veel strakker begrenst dan het scharnierende zijvaan mechanisme en daardoor is een grotere rotordiameter dan die van de VIRYA-9 mogelijk. De opbrengst is hierdoor aanzienlijk hoger.

KD 713 herzien

Aan KD 713 werd een nieuw hoofdstuk 7 toegevoegd getiteld: “Geen windmolen maar een grotere warmtebuffer”. Niet iedereen zal een windmolen in de achtertuin willen hebben en op sommige plaatsen zullen de windsnelheden ook zo laag zijn dat een windmolen niet genoeg bijdraagt. Maar met alleen zonnepanelen zal de warmtebuffer aanzienlijk groter moeten zijn en zal men ook een groter zonnepaneel nodig hebben.

Aan KD 713 werd ook nog een nieuw hoofdstuk 8 toegevoegd getiteld: “Controle van het rendement van de warmtebuffer”. Uit de berekeningen blijkt dat voor de gekozen isolatie het rendement veel lager is dan de 80 % die in eerste instantie aangenomen werd.

Aan KD 713 werd ook nog een nieuw hoofdstuk 9 toegevoegd getiteld: “Zonnecollectoren boven op de warmtebuffer”. Bij deze optie is alle ruimte op de daken van de huizen beschikbaar voor netgekoppelde zonnepanelen.

KD 713 toegevoegd

Het Nederlandstalige rapport KD 713 werd toegevoegd onder het menu KD reports. De titel van dit rapport is: “Opslag van duurzaam opgewekte warmte in een waterbuffer voor vier door garages geschakelde vrijstaande huizen”. In dit rapport wordt een waterbuffer van 72 m^3 beschreven die gelijktijdig de fundering is van een windmolen met een rotordiameter van 10 m. Elk huis is voorzien van twee secties met zonnepanelen waarvan er één netgekoppeld is en één gebruikt wordt om het water van de buffer in de zomer te verwarmen. De windmolen is netgekoppeld. De huizen zijn zeer goed geïsoleerd en voorzien van vloerverwarming en een warmtepomp. De warmtebuffer wordt aangesproken als er niet genoeg energieopbrengst is van zon of wind.

Op 14-3-2021 werd een nieuw hoofdstuk 6 getiteld: “Gebruik van de VIRYA-9” toegevoegd.

Warmtebuffer met water

De notitie: “Ideeën over een warmtebuffer met water” werd opgenomen onder het menu No wind energy. In deze notitie wordt een warmtebuffer beschreven die bedoeld is voor vier door garages geschakelde vrijstaande woningen en die zich bevindt op het snijpunt van de perceelgrenzen.

KD 709 herzien

Aan het rapport KD 709 werd een nieuw hoofdstuk 6 toegevoegd getiteld: “Gebruik van één windturbine voor vier woonhuizen in een woonwijk”. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de windturbine van EAZ die een rotordiameter van 13,2 m heeft en die geplaatst wordt op het snijpunt van de vier achtertuinen.

KD 710 added

Report KD 710 can be copied for free at the menu KD-reports. The title of this report is: “Calculations executed for the 3-bladed rotor of the VIRYA-5B3 windmill (lambda design = 6) meant for connection to the axial flux generator of Hefei Top Grand type TGET450-5KW-300R”. This report contains calculations of the rotor geometry and determination of the generator characteristics for a resistance load, for a grid connected inverter load such that the optimum cubic line is followed and for short-circuit such that the generator is used as a brake to stop the rotor.

KD 709 toegevoegd

Het Nederlandstalige rapport KD 709 werd toegevoegd aan het men KD-reports. De titel van dit rapport is: “Opwekking van warmte met een windmolen in het buitengebied”. In tegenstelling tot bijna alle andere KD-rapporten werd dit rapport in het Nederlands geschreven omdat het een reactie is van de plannen van de gemeente om alle Nederlanders op den duur los te koppelen van het gasnet. Standaard worden bijna alle nieuwe huizen al uitgevoerd met een warmtepomp en zonnepanelen op het dak en voor de meeste bestaande huizen zal men dat ook wel zo gaan doen. Het voordeel van een windmolen is dat de energieopbrengst daarvan veel beter in de pas loopt met de warmtebehoefte.