De notitie: “Het 5-ventiels euphonium van Adams” werd toegevoegd aan het menu “No wind energy”. Dit nieuwe instrument van Adams heeft naast het kwartventiel een extra vijfde ventiel dat een grote terts verlaagt. In deze notitie werd onderzocht wat de optimale ventielcombinaties zijn om de tonen te kunnen spelen die tussen de grondtoon en de lage Ges liggen. Er blijkt voor elke toon een vingerzetting te zijn waarvoor de procentuele afwijking van de gelijkzwevende stemming maar gering is. Het instrument wordt getoond in het YouTube filmpje: “The Adams 5-valve Non-compensating euphonium”.