Rapport KD 713 werd herzien. De tekst werd in overeenstemming gebracht met de wijzigingen die in KD 709 werden aangebracht. In hoofdstuk 7 werd een stukje toegevoegd waarbij het reservoir kleiner is en waarbij vooral de windmolen de energie in de winter levert.