Er werd een nieuw hoofdstuk 11 toegevoegd aan de notitie over de Sixel die te vinden is onder het menu “No wind energy”. De titel van dit hoofdstuk is: “Alternatief 4 met in de ventielen opgenomen ventielbuizen”.