Onder het menu “No wind energy” werd de notitie toegevoegd genaamd: “Vier manieren van jazz improvisatie”.