Aan het rapport KD 709 werd een nieuw hoofdstuk 6 toegevoegd getiteld: “Gebruik van één windturbine voor vier woonhuizen in een woonwijk”. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de windturbine van EAZ die een rotordiameter van 13,2 m heeft en die geplaatst wordt op het snijpunt van de vier achtertuinen.