Het rapport KD 709 “Opwekking van warmte met een windmolen in het buitengebied” werd op diverse punten herzien. Zo wordt niet meer verwezen naar de VIRYA-9 maar naar de VIRYA-10 en wordt bij een weerstandsbelasting verwezen naar hoofdstuk 8 van rapport KD 710.