Het Nederlandstalige rapport KD 709 werd toegevoegd aan het men KD-reports. De titel van dit rapport is: “Opwekking van warmte met een windmolen in het buitengebied”. In tegenstelling tot bijna alle andere KD-rapporten werd dit rapport in het Nederlands geschreven omdat het een reactie is van de plannen van de gemeente om alle Nederlanders op den duur los te koppelen van het gasnet. Standaard worden bijna alle nieuwe huizen al uitgevoerd met een warmtepomp en zonnepanelen op het dak en voor de meeste bestaande huizen zal men dat ook wel zo gaan doen. Het voordeel van een windmolen is dat de energieopbrengst daarvan veel beter in de pas loopt met de warmtebehoefte.