De notitie: “Commentaar op het plan voor woningbouw op het voormalige sportveld Boskant” is te kopiëren van mijn website onder het menu “No wind energy”. In deze notie werden in eerste instantie twee opties gegeven waarbij negen of tien blokken van twee huizen in een cirkel geplaatst zijn. Aan het eind van de dag werd het alternatief 2 toegevoegd waarin vijf blokken van vier huizen toegepast worden. Op 2-3-2024 werd het alternatief 3 toegevoegd waarin vier blokken van zes huizen toegepast worden. Op 3-3-2024 werd het alternatief 4 toegevoegd waarin twee rijen van twee blokken van zes huizen toegepast worden. Op 5-3-2024 werd een hoofdstuk toegevoegd getiteld: “Daling van de opbrengst als de zonnepanelen niet op het zuiden staan”. Op 8-3-2024 werd de alternatief vervangen door optie waardoor het nummer van de optie nu gelijk is aan het nummer van de figuur. Er werd een nieuwe optie 6 toegevoegd waarin de binnentuin is komen te vervallen, de achtertuinen dieper zijn, de berging nu achterin de achtertuin ligt en de privé parkeerplaats aan de voorkant van het huis ligt. Op 10-3-2024 werd de optie 7 toegevoegd. Hierbij werden aan de linker- en de rechterkant van de rondweg uit optie 6, een 18 m lang straatje toegevoegd. Aan elk straatje liggen twee blokken van twee huizen waardoor het plan nu totaal 32 huizen bevat. Op 11-3-2024 werd in het laatste hoofdstuk verwezen naar een nieuwe notitie over de invloed op de opbrengst van de dakhoek en de stand t.o.v. het zuiden. Op 15-3-2024 werd er een nieuwe optie 8 toegevoegd. Hierbij werd een blok van twee vervangen door een blok van vier studio’s met elk maar een klein tuintje. De blokken liggen op de hoeken van de rondweg waardoor er links en rechts een groot stuk over blijft voor groenvoorziening. Op 21-3-2024 werd een nieuwe optie 9 toegevoegd. Hierbij werd een blok van vier studio’s vervangen door een blok van twee huizen. Op 23-3-2024 werd een nieuwe optie 10 toegevoegd. Hierbij werden de vier blokken van zes huizen binnen de rondweg vervangen door acht blokken van twee waardoor er nu totaal twaalf blokken van twee zijn, geschikt voor 24 gezinnen. De blokken van twee met een dakhoek van 60°, werden beschreven in een aparte notitie. Op 25-3-2024 werd het piekvermogen van de toegepaste zonnepanelen van 1 * 1,65 m verlaagd van 400 W naar 300 W. Op 27-3-2024 werd een optie 11 toegevoegd. Hierbij wordt een blok van twee huizen toegepast met voor elk huis een studio op de zolder. Dit huis wordt beschreven in de aparte notitie: “Ideeën over een blok van twee huizen met twee studio’s”. Op 28-3-2024 werd aan de beschrijving van optie 11 nog een stukje toegevoegd waarin de toepassing van één VIRYA-5B3 molen op het centrale deel van het dak werd overwogen. Op 30-3-2024 werd een nieuwe optie 12 toegevoegd waarin geprobeerd werd aan bezwaren van de gemeente tegemoet te komen. De blokken van twee buiten de rondweg komen te vervallen maar binnen de rondweg liggen nu tien blokken van twee huizen met twee studio’s. Op 31-3-2024 werd figuur 12 nog een beetje aangepast. Op 16-4-2024 werd een nieuwe optie 13 toegevoegd. Hierbij worden vier blokken van zes huizen met zes studio’s toegepast. De huizen worden beschreven in de aparte notitie: “Ideeën over een blok van zes huizen met zes studio’s” die te vinden is op mijn website onder het menu: “No wind energy”. Bij deze optie is er woonruimte voor 24 gezinnen en 24 alleenstaanden.