De notitie over een chromatisch toetsenbord met vijf octaven werd vervangen door de notitie “Ideeën over een 7-octaafs chromatisch toetsenbord”. Het voordeel van 7 octaven is dat het bereik nagenoeg gelijk is aan dat van een normale piano. Doordat de toetsen dichter bij elkaar zitten is de lengte van het toetsenbord toch maar iets groter dan dat van een normaal 5-octaafs toetsenbord.