De notitie “Opbouw van 168 akkoorden” werd toegevoegd onder het menu “No wind energy”. In deze notitie wordt de opbouw gegeven van 7 typen majeurakkoorden en zeven typen mineurakkorden voor twaalf toonaarden. Ook wordt de naamgeving van de tonen van majeurtoonladders uitgelegd volgens de logica van de kwintencirkel. De opbouw van het menu “No wind energy” werd zodanig gewijzigd dat notities die over vergelijkbare onderwerpen gaan nu bij elkaar staan.