Het rapport KD 35 dat oorspronkelijk in het Engels geschreven is, werd afgelopen week vertaald in het Nederlands en heeft dan als titel: “Rotorontwerp en matching voor horizontale as windturbines”. KD 35 geeft de basisbegrippen van de aerodynamica van windmolens, een methode voor het ontwerpen van rotoren en een methode om te controleren of de ontworpen rotor bij een bepaalde generator past. Ik verwacht dat er in Nederland belangstelling is voor een Nederlandse versie van KD 35. Een Nederlandstalig rapport is ook beter geschikt voor Nederlandstalig onderwijs.