De notitie “Harmonisch intoneren” werd aanmerkelijk uitgebreid. Voor een chromatische toonladder in A werden de frequenties bepaald volgens de harmonische stemming en volgens de gelijkzwevende stemming voor de tonen A = 440 Hz tot de tonen A = 880 Hz.