De notitie “Harmonisch intoneren” werd opnieuw aangepast. Nu wordt al vanaf het begin uitgegaan van 20 hogere harmonischen. Hierdoor kunnen er veel meer tonen uit de chromatische toonladder van A rechtstreeks uit de hogere harmonischen worden afgeleid.