De notitie “Harmonisch intoneren” werd opnieuw uitgebreid. Eerst werd een verklaring gegeven voor het feit dat er bij de 4e alternatieve harmonische stemming tien harmonische kwinten zijn terwijl er maar zes harmonisch gestemd worden. Daarna werd onderzocht wat het effect is van een andere verdeling van de vijf grote grote secondes en wel zodanig dat beide kleine secondes dezelfde verhouding hebben. Deze laatste versie werd de 5e alternatieve harmonische stemming genoemd.