Aan de notitie “Harmonisch moduleren” werd nog weer een nieuw deel toegevoegd waarin de 4e alternatieve harmonische stemming wordt beschreven. Bij dit 4e alternatief wordt de C als grondtoon genomen en wordt er vanuit C drie harmonische kwinten omhoog gegaan die de tonen G, D en A opleveren. Vanuit C wordt drie harmonische kwinten omlaag gegaan die de tonen F, Bes en Es opleveren. De overige vijf tonen Des, E, Ges, As en B werden verkregen door de grote secondes te verdelen in kleine secondes met een verhouding 17/16 en 18/17. Het voordeel van deze stemming is dat er maar liefst acht toonaarden zijn waarvoor de reine kwart en de reine kwint beiden gelijktijdig harmonisch zijn.