Aan de notitie “Harmonisch intoneren werd nog een stuk toegevoegd waarin een 3e alternatieve harmonische stemming beschreven wordt. Hierbij zijn er zes kleine kleine secondes en zes grote kleine secondes. Het voordeel hiervan is dat behalve de lage en de hoge A ook de B, de Cis, de Dis, de F en de G dezelfde frequentie hebben als de tonen van de gelijkzwevende stemming. Een ander voordeel is dat er nu drie toonaarden zijn ( A, Cis en F) waarvoor de reine kwart en de reine kwint exact harmonisch zijn en waarbij dus geen zwevingen optreden. Deze twee aspecten zijn uniek voor een harmonische stemming en maken dat deze 3e alternatieve harmonische stemming een alternatief zou kunnen zijn voor de gelijkzwevende stemming.