De notitie “Een notenschrift zonder mollen en kruizen” zoals vermeld onder het menu “No wind energy” is aangepast. Bij hoofdstuk 3 werden twee versies van de jazz-balad┬á ‘Round midnight van Thelonious Monk toegevoegd. Figuur 3 is de versie volgens het gangbare notenschrift. Figuur 4 is de versie waarbij voor de zwartetoetstonen driehoekige noten gebruikt worden. Omdat ‘Round Midnight in zes mollen staat is het voordeel van het nieuwe systeem duidelijk.

The English version of the note “A staff notation without flats and sharps” has also be changed.